Resurse

Proiecte realizate

»Posted by on Tuesday, 10 December, 2013 in Resurse | 0 comments

                           2012 Sala festivă 08.2012 Lucrări reabilitare și recompartimentare corp „B” 08.2012 Achiziție faianță pentru modernizare bloc alimentar 09.2012 Achiziție mobilier pentru bucătărie 09.2012 Achiziție hotă și aragaz pentru atelier menaj 09.2012 Achiziție mobilier pentru atelier menaj 09.2012 Pavaj curte 11.2012 Achiziție scaune pentru sala de festivități 12.2012 2011 Extindere și modernizare sistem supraveghere 06.2011 Asfaltare curte 11.2011 Achiziționare calculatoare contabilitate 12.2011 Servicii de pază 09.2011 2010 Înlocuire faianță în holul  de la sala de mese 07.2010 Achiziționare materiale supraînălțare gard 12.2010 Lucrare schimbare...

read more

Resurse materiale

»Posted by on Monday, 27 September, 2010 in Resurse | 0 comments

                   Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, oferă elevilor un spaţiu de viaţă şi de educaţie la standarde europene. Asigură o bază de material didactic corespunzător desfăşurării procesului instructiv- educativ/ terapeutic. Totodata, dispune de condiţii optime de cazare şi pentru servirea mesei. Complexul de cladiri cuprinde 3 secţiuni distincte.                   Corpul A utilizat în principal pentru activitati instructiv-educative şi de terapie: · Săli de clasă dotate cu mijloace audio-vizuale şi mobilier modern · Centru de Documentare şi Informare · Biblioteca: are cca. 9623 volume, cuprinzând cărţi de specialitate (pedagogie, psihologie, sociologie, psihopedagogie specială,...

read more

Resurse umane

»Posted by on Monday, 27 September, 2010 in Resurse | 0 comments

Din cele 59 cadre didactice: – profesori 35 , titulari 46 învăţători 2,  educatoare 3,  profesor  învățător educator(educatori) 18,  maiştrii instructori 1 Personalul şcolii   2013 / 2014:  total personal 93 din care –  didactic 59/ didactic auxiliar 21/ nedidactic 13 –  titulari 46/ suplinitori 13 –  Grade didactice: I- 25/ II- 15/ Definitivat 15 –  în curs de calificare ( debutanti) – 4 – înscriși la grade didactice – 9   Alte categorii de angajaţi ai şcolii                                                          Personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar (1/2), tehnician (1/2), instructor de educaţie extraşcolară (1), instructori...

read more
Download mp3