Centrul de Documentare si Informare

» Posted by on Sunday, 19 September, 2010 in Informativ | 0 comments

Centrul de documentare și informare(C.D.I.) existent în instituţia noastră asigură:

  • accesul la informaţii pe suporturi multiple (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD-rom,internet,etc.) pentru elevi, personal didactic şi părinţi;
  • iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi pedagogice şi activităţi de formare continuă pentru personalul didactic, didactic auxiliar în domeniul educaţiei incluzive;
  • accesul părinţilor, prin colecţia de documente normative şi legislative, la informaţii actuale privind drepturile generale şi specifice ale familiilor care îngrijesc şi educă copii cu C.E.S;
  • organizarea grupurilor de suport pentru familiile copiilor cu C.E.S.

Orar

De luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00

Download mp3