Concurs pentru ocuparea postului de ingrijitor curatenie

» Posted by on Wednesday, 4 January, 2017 in Anunțuri | 0 comments

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 BISTRIȚAorganizează la sediul din municipiul Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.20 bis, jud. Bistriţa-Năsăud, concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor curatenie pe durata nedeterminată.

 

REZULTATUL CONCURSULUI

Download (PDF, 336KB)

Download (PDF, 634KB)

Download (PDF, 275KB)

Dosarul de concurs se depune la sediul unității, Serviciul Secretariat, în perioada 03.01.2017 – 16.01.2017, de luni până vineri, între orele 09.00 – 13.00 și va conține:

          – cerere de înscriere însoțită de CV

- acte de stare civilă (certificat naştere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere copii sub 18 ani, sentință de divorț – dacă este cazul)

- copie după carnetul de muncă + raport Revisal, adeverințe care atestă vechimea în muncă

- acte de studii (diplomă de licență, foaie matricolă, diplomă de bacalaureat)

- cazier

- adeverință de la medicul de familie

- caracterizare de la ultimul loc de munca (daca este cazul)

 

Etapele stabilite pentru concurs:

          1. Selecția dosarelor de înscriere / Afișarea rezultatelor: 23.01.2017

2. Proba scrisă: miercuri 25.01.2017, ora 09.00

3. Interviu: miercuri 25.01.2017, ora 11.00

4. Afișare rezultate: 25.01.2017, ora 16.00

5. Depunere contestații: 26.01.2017

6. Soluționare contestații: 26.01.2017

7. Prezentarea la post: 27.01.2017

Download mp3