Acasa

Misiune:

Credemîn dreptul la educaţie al tuturorcopiilor, dincolo de dificultăţile de dezvoltare ce pot apăreaîntr-un moment saualtul al vieţii.

  Misiuneanoastră este săvalorificăm potenţialulfiecăruicopil, sădeschidem, într-un modumanşi inteligent, accesulsprenormalizare.

Viziune:

,, ÎN LIMITELE IMPUSE, CU RESURSELE EXISTENTE,

ÎNTR-UN   RITM PROPRIU, BAZAŢI PE CONVINGEREA CĂ TOATE AU UN ÎNCEPUT,

   SĂ FACEM SINGURI

CEEA CE AŞTEPTĂM DE LA ALŢII. ,,

Atitudineauneisocietățifaţă de deficient, este un criteriu de civilizaţie. ”

                                      R. Zazzo 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

            Copilul cu cerinţe educative speciale (CES) este în centrul atenţiei procesului instructiv-educativ, compensativ – recuperatoriu ce se desfăşoară la nivelul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bistriţa.

Activitatea didactică este întregită şi susţinută de programe educative şi recuperatorii cu accent pe socializarea şi integrarea copiilor, iar aplicarea programelor de servicii personalizate asigură performanţa şi calitatea demersului terapeutic.

Adaptarea curriculară este o prioritate determinată de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, iar curriculumul la decizia şcolii, prin oferta de opţionale vine să susţină şi să dezvolte aptitudinile şi abilităţile elevilor.

Prin specificul unităţii şi a întreg demersului terapeutic, ne adresăm copiilor şi elevilor cu vârste cuprinse între 3-17 ani, care prezintă cerinţe educative speciale precum: dizabilităţi mentale, întârziere în dezvoltarea psihică generală, tulburări de comunicare şi de limbaj, deficienţe senzoriale uşoare (de văz şi de auz), deficienţe fizice şi de motricitate, tulburări emoţionale, tulburări de comportament, dificultăţi de învăţare, alte dificultăţi de adaptare şi de integrare şcolară. Din anul şcolar 2007 – 2008, prin personal calificat, derulăm activităţi de recuperare a copiilor preşcolari cu autism sau tulburări din spectrul autist, prin terapie ABA.

În scopul de a oferi cele mai bune servicii educaţional-terapeutice copiilor cu dizabilităţi mentale, sprijinindu-i în efortul de valorificare a potenţialului individual restant şi în asimilarea unor competenţe adaptative care să faciliteze integrarea socio-profesională, la nivelul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bistriţa se desfăşoară activităţi precum:

– educație specială prin acţiunile profesorilor atestați în psihopedagogie specială;

– terapie educaţională complexă si integrată prin învățători și profesori educatori;

– psihoterapie individuală şi colectivă prin profesori psihopedagogi;

– terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare prin profesori logopezi;

– cultură fizică medicală şi kinetoterapie prin profesori kinetoterapeuți;

– terapie ocupațională și profesionalizare prin maiștri –atestați în educație specială;

– asistenţă educațională și terapie recuperatorie pentru copiii / elevii cu dizabilități integrați în învățământul de masă prin profesori itineranți / de sprijin;

– evaluare psihopedagogică din perspectiva dreptului la educație şi asigurarea de șanse egale oricărui copil prin Comisia Internă de Expertiză Complexă (C.I.E.C.) ;

– informare şi consiliere părinţi, evaluare psihopedagogică, diagnosticare, orientare şcolară şi profesională, testare şi consiliere psihologică, cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate prin diriginţi, psihologul şcolar şi consilierul educativ;                                                                                    

– asistenţă medicală şi stomatologică pentru elevi asigurată de medicii şcolii;

– asistenţă socială şi servicii în regim de internat pentru elevi prin asistentul social atestat;

– activități cultural-artistice, sportive și de loisir, plimbări, vizite, excursii, expoziții cu lucrările elevilor școlii și vernisajul acestora, meloterapie, ergoterapie, zooterapie, activităţi de voluntariat pe baza protocoalelor cu unităţi de învăţământ, activităţi educative în baza programelor de colaborare şi parteneriat cu ONG –uri, autorităţi locale, unităţi de învăţământ.

În consens cu eforturile susţinute de redimensionare a politicii educaţionale în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al egalizării şanselor de reuşită ale tuturor copiilor indiferent de natura “diferenţelor” dintre ele, unitatea noastră şcolară îşi propune susţinerea unei oferte formative realiste. Având încredere în noi, încercăm ca “în limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii”.

În realizarea dezideratului nostru, ne bucurăm de sprijinul autorităţilor locale, judeţene şi a partenerilor: Consiliul Judeţean Bistriţa – Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Primăria Municipiului Bistriţa, Casa Corpului Didactic Bistriţa–Năsăud, a partenerilor: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa – Năsăud, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa–Năsăud, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa – Năsăud,Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului B-N, Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa – Năsăud, Biserica Ortodoxă, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa – Năsăud, Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa – Năsăud, Şcoala de dresaj „Nechita” Bistriţa, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Cluj Napoca, Liceul Special tehnologic „Sfânta Maria” Bistriţa, C.S.E.I. Nr. 2 Bistriţa, C.S.E.I. Beclean, C.S.E.I. “Lacrima” Bistriţa, Casa de Cultură “Radu Săplăcan” Beclean, Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa, C.S.E.I. Mediaş, C.S.E.I. Nr. 1 Oradea, C.S.E.I. Şimleu Silvaniei, Şcoala Generală Nr.1 Bistriţa, Şcoala Generala „Avram Iancu” Bistriţa, Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa, Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba” Bistriţa, Asocaţia “Impact” Bistriţa, presa locală şi judeţeană etc

Download mp3