Resurse umane

» Posted by on Monday, 27 September, 2010 in Resurse | 0 comments

Din cele 59 cadre didactice: – profesori 35 , titulari 46

învăţători 2,  educatoare 3,  profesor  învățător educator(educatori) 18,  maiştrii instructori 1

Personalul şcolii   2013 / 2014: 

total personal 93

din care –  didactic 59/ didactic auxiliar 21/ nedidactic 13

–  titulari 46/ suplinitori 13

–  Grade didactice: I- 25/ II- 15/ Definitivat 15

–  în curs de calificare ( debutanti) – 4

– înscriși la grade didactice – 9

 

Alte categorii de angajaţi ai şcolii

                             

                           Personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar (1/2), tehnician (1/2), instructor de educaţie extraşcolară (1), instructori animatori (4), asistent social (1), secretar (1), administrator financiar (2), administrator financiar – magaziner (1), administrator patrimoniu (1), medic şcolar (1), asistente medicale (4), supraveghetori de noapte (2), infirmiere (3). Personalul nedidactic este format din: muncitori bucătărie (3), muncitor spălătorie (1), muncitor calificat (1), îngrijitori curăţenie (5), paznici (1), şofer (1), tâmplar (1/2), muncitor necalificat (1/2).

Download mp3