Oferta educaţională a C.S.E.I. Nr. 1 Bistrița

» Posted by on Monday, 27 September, 2010 in Oferta educaţională | Comments Off on Oferta educaţională a C.S.E.I. Nr. 1 Bistrița

  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bistrița oferă servicii educaţional-terapeutice specifice învăţământului preșcolar, primar şi gimnazial copiilor/elevilor cu :
– deficienţă mintală moderată;
– deficienţe mintale severe, grave, profunde și/sau asociate;
– tulburări din spectrul autist;
– dificultăţi/tulburări de învăţare, dificultăţi de adaptare, de integrare,
cu deficienţe/dizabilităţi uşoare sau moderate, integrați în școlile de masă;
– dizabilități neurolocomotorii, nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu;
Activitățile realizate de echipa de profesioniști din școala noatră prin care urmărim educarea, recuperarea, adaptarea și integrarea școlară, profesională și socială a copiilor/elevilor cu CES, constau în:

 

 • activităţi de evaluare complexă:  psihodiagnoză, evaluare psihopedagogică, evaluarea achiziţiilor şcolare, recomandarea intervenţiilor educaţional-terapeutice prin intermediul comisiei  interne de evaluare continuă ;
 • realizarea și aplicarea planurilor de servicii   personalizate pentru fiecare copil evaluat;
 • monitorizarea evoluției școlare a copiilor cu   cerinţe educaționale speciale;
 • activităţi de intervenţie timpurie în cazul  copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES);
 • activităţi de predare-învăţare-evaluare  realizate prin curriculum adaptat şi programe de intervenţie   personalizate;
 • activităţi terapeutice corectiv-compensatorii  pentru copiii/elevii care prezintă deficienţe asociate:
terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare (T.T.L.);
– terapia deficienţelor fizice şi motrice (C.F.M., kinetoterapie);
– consiliere psihologică, educaţională, psihoterapie în diagnostice
severe şi terapie comportamentală, etc.

 

 • activităţi de terapie educaţională complexă integrată în programul de după- amiază:
– terapie cognitivă;
– formarea autonomiei personale;
– terapie de socializare;
– terapie ocupaţională;
– ludoterapie

 

 • terapii complementare: Terapie cognitiv –comportamentală (elemente din programul ABA), meloterapie, artterapie;
 • asigurarea asistenţei psihoeducaţionale copiilor cu CES prin cadre didactice de sprijin/itinerante;
 • şcolarizare la domiciliu în cazul elevilor nedeplasabili;
 • activităţi de loisir organizate de instructori  de educaţie;
 • activităţi şcolare şi extraşcolare pentru  integrarea socială a elevilor prin programe desfăşurate în parteneriat cu  alte şcoli speciale şi de masă;
 • servicii de asistență medicală și socială pentru elevii școlarizați în cadrul centrului (hrana, rechizite scolare,  îmbrăcăminte, încăltăminte și cazare în internat)
Pentru părinți:
 
 • activităţi de consiliere în vederea implicării  responsabile şi competente a în actul educaţional-terapeutic
 • cursuri de formare“Școala părinților” prin Programul Național “Educați așa!”
Pentru cadrele didactice
 
 • consiliere şi asistență psihopedagogică  cadrelor didactice din învăţământul de masă care se ocupă de educaţia  copiilor cu CES ( adaptări curriculare, programe de intervenție  personalizată)
 • oferirea de suport metodico-ştiinţific în  domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de masã;
 • asigurarea resurselor umane şi materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educaţiei speciale;

 

Download mp3