Istoric

     C.Ş.E.I. Nr.1 Bistriţa este o Instituţie Şcolară de Stat, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, profilată pe educaţia şi recuperarea copiilor cu C.E.S..
 

 Infiinţată în 1976, sub denumirea de Şcoală Ajutătoare, avea înscrişi 165 elevi, grupaţi în 13 clase. A fost iniţial singura instituţie de acest gen din judeţ. Dotările împlineau atât nevoile impuse de procesul instructiv-educativ cât şi cele de cazare şi masă.
 
 
arh3 arh2 arh1 arh5 arh6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O regăsim apoi ca Şcoala Specială Nr.1, in 1998. 
 Dinamica dezvoltării a atins în perioada 1999 – 2000 un maxim, fiind şcolarizaţi 280 elevi, grupaţi în 19 clase.
arh-7
 
  Ca noutate în viaţa şcolii,  menţionăm că începând cu  anul şcolar 2002 – 2003, când s-a înfiinţat prima grupă de preşcolari  cu C.E.S., instituţia oferă servicii şi pentru această categorie de vârstă. În prezent sunt formate inclusiv grupe de preşcolari pentru autişti.
În anul 2007, instituţia s-a transformat în Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.1, ce utilizează sediul, baza didactico-materială, personalul instituţiei fondatoare. Totodată s-a preluat şi Centrul de Documentare şi Informare,  existent din 2006.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud coordonează activitatea instructiv-educativă,  fiind finanţată de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Download mp3